Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης ανέρχονται στα 5.000 τ.μ. μέσα στην οποία υπάρχουν 6 θάλαμοι συντήρησης, 2 κατάψυξης και ένας βαθείας κατάψυξης, συστήματα ψύξεως τελευταίας γενιάς, αποστεωτήριο, χώροι φόρτο-εκφόρτωσης, χώρος παρασκευής - τυποποίησης και συσκευασίας αλλαντικών και προϊόντων κρέατος.


Κύριο μέλημα της επιχείρησης παραμένει η διασφάλιση υγιεινής σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του κρέατος γι αυτό έχει πιστοποίηση HACP και ISO.